Denný alebo Týždenný

VEDOMÝ LETNÝ TÁBOR pre DETI

NA FARME u BOSORIEK

Tvoríme Nový Svet s Deťmi

Tábor je založený na princípe Vedomej Výchovy, kde pristupujeme k deťom INAK - štýlom vedomej výchovy, kde sa deti stávajú SPOLUtvorcami programu a života na farme. Hravým spôsobom cez rôzne "role" počas pobytu na farme pracujeme s detskými emóciami a učíme sa o nich komunikovať, pričom každá aktivita je v súlade s dieťaťom, čím sa vyzdvihuje jeho jedinečnosť, PRIJATIE a SLOBODA detskej duše.

Poslať prihlášku na Denný Tábor  ♡
Poslať prihlášku na Týždenný Tábor ♡

VEDOMÝ LETNÝ TÁBOR

"TVORÍME NOVÝ SVET S DEŤMI"

V čom je tento tábor iný od ostatných?

Tábor je vedený v systéme vedomej výchovy, kde sa deti spolupodieľajú na programe, spolupracujú medzi sebou, učia sa hravým spôsobom pracovať so svojimi emóciami, učia sa komunikačným zručnostiam a ak sa dieťa javí rodičovi ako "problémové", počas tábora s ním pracujeme, zameriavame sa na jeho pozitívne vlastnosti, čím sa mení aj správanie dieťaťa a postupne sa vytesňuje jeho nežiadúce správanie.

Poslať prihlášku na Denný Tábor  ♡
Poslať prihlášku na Týždenný Tábor ♡

Týždenný Vedomý Tábor s ubytovaním

Termíny týždenných turnusov:

1. turnus: 24.07. - 30.07.2022 - voľných 8 miest

2. turnus: 07.08. - 13.08.2022 - voľných 5 miest

ŠPECIÁLNA PONUKA LEN DO KONCA JÚNA!

Príďťe na týždenný tábor s pobytom dvaja a získajte zľavu 20 eur.

Ak prídete dvaja, či už kamaráti, alebo súrodenci, na každé dieťa je ešte do konca júna zľava 20 eur.

279€

259

*vrátane stravy a ubytovania


*pri dvoch deťoch zľava na každé dieťa 20 eur len do konca júna

Poslať prihlášku na Týždenný Tábor s pobytom ♡

Denný Vedomý Tábor

Rodičia sa môžu pokojne venovať svojej práci a deti strávia svoj čas zmysluplne, v prírode, so zvieratkami a v súlade so sebou .

Kedy: Pondelok - Piatok

Trvanie: od 7:00 do 16:30

Vek: 4 - 10r., menšie deti po dohode s rodičmi

Program sa zosúlaďuje s týždenným táborom, podľa počtu prihlásených detí na jednotlivé formy tábora.

135€

125+ doprava

*vrátane stravy a pitného režimu

Poslať prihlášku na Denný Tábor ♡

Termíny denných turnusov:

1. turnus: 25.07. - 29.07.2022 - voľných 6 miest

2. turnus: 08.08. - 12.08.2022 - voľných 8 miest


Pobyt na vedomom dennom a týždennom tábore pomáha deťom v mnohých smeroch.

TVORBA ZDRAVÉHO SEBAVEDOMIA

Tým, že budeme vyzdvihovať a pilovať detské zručnosti a zároveň ich v deťoch aj vyzdvihovať tým, že sa budeme zameriavať na to, v čom sú dobré a čo im ide a nie na to, čo im nejde, prirodzene tak budeme podporovať tvorbu zdravého detského sebavedomia, pretože deti si začnú viac veriť, budú sa viac zameriavať na svoje pozitívne vlastnosti a tým sa budú vytesňovať tie negatívne.

PRÁCA S EMÓCIAMI

Deti si počas pobytu na farme prechádzajú rôznymi rolami a každá rola má inú úlohu, vyvoláva inú emóciu. V jednej roli sa dieťa môže cítiť ako sudca, ktorý má moc, v druhej roli sa môže cítiť ako nikto. Vždy na záver dňa s deťmi diskutujeme o týchto emóciách, ako sa cítili v jednotlivých rolách a zároveň sa hravým spôsobom učíme, že každá emócia je v poriadku, len sa s ňou potrebujeme naučiť pracovať.

RIEŠENIE KONFLIKTOV

Počas pobytu sa medzi deťmi môže udiať kadečo, zvlášť, keď sa deti začnú medzi sebou porovnávať a súperiť o to, kto je lepší a kto má drahšie veci. Ak takéto konflikty vzniknú, deti si ich budú riešiť medzi sebou, a to tak, že sa zvolá zasadnutie, na ktorom sa bude o danom konflikte diskutovať, vypočujú sa všetky strany a nakoniec sa vynesie aj "rozsudok", ktorý určí sám "sudca".

BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE

Je v poriadku, keď sa dieťa nezapája hneď do všetkých aktivít a doslova ich odmieta. Dôležité je dieťa rešpektovať a prijať aj v tomto aspekte a dať mu priestor a pocit, že ho prijímame také aké je, a že všetky jeho pocity a emócie sú v poriadku, že ono samé je v poriadku také aké je.

PODPORA KREATIVITY

Deti dostávajú tiež priestor na nudu. Nemajú všetko naservírované na podnose. Potrebujú zažiť aj nudu a zároveň potrebujú DÔVERU, že aj oni samé dokážu vymyslieť program, na ktorého realizáciu dostanú aj dostatočný PRIESTOR a PODPORU.

PROGRAM V PROGRAME

Deti si v rámci stanovenej štruktúry programu na farme tvoria svoj vlastný program, do ktorého môžu zasahovať, aby dané aktivity boli v súlade s nimi. Deti nemusia dané aktivity vykonávať striktne všetky naraz, ale samé si určujú medzi sebou KTO a KTORÝ deň bude za danú aktivitu zodpovedný.

TVORBA VLASTNEJ SEBAHODNOTY

Deti sa učia hodnotiť samé seba a svoje pozitívne vlastnosti a to tak, že slovne vyjadrujú ČO a AKO sa im počas dňa v danej úlohe podarilo. Učia sa samé seba oceňovať a chváliť, čím sa zvyšuje ich vlastná SEBAHODNOTA, pretože prestávajú byť závislé na pochvale zvonku, ale učia sa napĺňať svoje potreby smerom zvnútra.

MENTÁLNE ZDRAVIE

Aké je to dať sa do pozície svojich rodičov? Je to ľahké alebo jednoduché? Ako sa dieťa správa v pozícii svojho rodiča? Ako ho vníma? Funguje doma všetko tak ako má alebo nie? Aj toto budeme počas tábora s deťmi odhaľovať a dávať spätnú väzbu rodičom počas výstupnej konzultácii.

TÍMOVÁ PRÁCA, ZODPOVEDNOSŤ

Deti sa učia pracovať v tíme a zlepšujú si svoje komunikačné zručnosti, pretože sa musia vedieť medzi sebou dohodnúť, KTO, ČO a KEDY bude robiť a aj S KÝM. Tiež sa učia zodpovednosti, pretože počas jednotlivých rolí a úloh sa doslova stávajú zodpovednými za ostatné deti, napr. pri príprave raňajok.

Limitovaná ponuka: Vstup za zvýhodnených podmienok pre týždenný tábor len do konca júna!

Chyťte miesto pre vaše dieťa na týždennom tábore s pobytom už TERAZ za zvýhodnených podmienok LEN DO KONCA JÚNA.

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds
 Poslať prihlášku na Denný Tábor  ♡
 Poslať prihlášku na Týždenný Tábor ♡

Aké sú princípy Vedomej Výchovy ?

Vo Vedomej Výchove má dieťa právo na svoje emócie, má právo hnevať sa, plakať, radovať sa, robiť vlastné rozhodnutia, povedať NIE.

Je prijímané v každom okamžiku svojho života.

Vedomá Výchova je o partnerskom prístupe, kde dieťa nie je len vykonávateľom rozkazov a príkazov, ale stáva sa súčasťou hierarchie rodiny (spoločnosti), kde má svoje vlastné rovnocenné postavenie a môže tvoriť svoje vlastné pravidlá v pravidlách.

Dieťa je prijímané, rešpektované a koná v súlade so svojou dušou, čím sa stáva slobodné.

Máte ešte nejaké otázky?

Ako budú deti ubytované počas týždenného tábora?

Deti budú ubytované v indiánskych stanoch Tee-Pee. V minulosti tieto stany predstavovali omnoho viac ako len plachtu nad hlavou, či miesto na spanie. Bola to pracovňa, spálňa, jedáleň, škola alebo radnica. Bolo to miesto určené a stvorené k životu. Preto aj u nás budú práve tieto stany stredobodom diana života v tábore.  

Čo keď má moje dieťa špeciálnu stravu?

Áno, počítame aj s týmto a stravu budeme upravovať potrebám dieťaťa. V prihlasovacom formulári budete mať na to kolonku, kde sa o týchto potrebách môžete zmieniť, aby sme sa na to vedeli včas pripraviť.  

Čo keď bude pršať?

Pravidelne počas letných táborov sledujeme počasie. Stany sú však vyrobené z veľmi silného a odolného materiálu, takže sú prispôsobené na život v daždi, vo vetre, či dokonca aj počas snehu. Ak by sa ale naskytli veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky, kvôli bezpečnosti deti presunieme do bezpečnia - pod strechu.

Aké sú termíny jednotlivých turnusov na rok 2022?

Denná forma:

1. turnus: 25.07. - 29.07.2022

2. turnus: 08.08. - 12.08.2022

Týždenná forma:

1. turnus: 24.07. - 30.07.2022

2. turnus: 07.08. - 13.08.2022

Termíny jednotlivých turnusov tiež nájdete v prihlasovacom formulári, ktorý sa vám zobrazí vždy, keď stlačíte tlačidlo Objednať TERAZ ♡.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov.

Ako dlho trvá jeden turnus týždenného tábora a kedy je príchod a odchod?

Jeden turnus trvá 7 dní. Príchod je vždy v nedeľu poobede a odchod v sobotu doobedu, alebo vo vopred dohodnutom čase, nakoľko výstupom pre každého rodiča je tiež osobná konzultácia, pokiaľ má o ňu záujem.

Ako je zabezpečená hygiena?

V areáli tábora sa nachádzajú toalety a letné sprchy, kde sa deti môžu umyť a zároveň tak zabezpečiť svoju základnú osobnú hygienu.  

Pre koho je tábor určený?

Tábor je určený pre všetky deti, ktoré inklinujú k prírode a milujú zvieratá. Tiež to môžu byť deti, s ktorými majú rodičia výzvy vo výchove a deti sú pre ne ťažšie zvládnuteľné. Alebo ste rodičmi, ktorý práve vstupujú do Vedomej Výchovy a toto je prvý krok pre vaše dieťa ako si to môže zažiť na vlastnej koži . Alebo Vedomú Výchovu už riešite a hľadáte zázemie a bezpečné prostredie, kde bude s vaším dieťaťom zaobchádzané v súlade s jeho dušou.

Pre akú vekovú kategóriu je tento tábor?

Tábor je určený pre všetky deti od 6 do 13 rokov. Ak má vaše dieťa medzi 5-6 rokov a je podľa vás natoľko vyspelé, žeby pobyt v tábore zvládlo, môžete ho prihlásiť. Vy sami si poznáte svoje deti :). Ale ak by ste to chceli prekonzultovať a opýtať sa, zavolajte na +421 950 633 784 (Michaela Krnáčová - organizátor a vedúci tábora).

Ako je to s platbou?

Po vyplnení objednávkového formulára, kde si vyberiete tiež termín turnusu a formu (dennú alebo týždennú), vám vystavíme nevratnú zálohovú faktúru v hodnote 40% celkovej ceny pobytu v tábore. Zvyšok ceny zaplatíte týždeň pred začatím turnusu, na ktorú vám tiež bude včas vystavená faktúra.

Čo keď moje dieťa ochorie pred začatím tábora?

V prípade choroby si môžete vybrať iný termín turnusu. Ak ste mali rezervovaný posledný termín a teda vaše dieťa sa nebude môcť zúčastniť tábora vôbec, záloha sa nevracia, vrátime vám len zvyšnú čiastku, ktorú ste zaplatili.

Kde sa tábor nachádza?

Tábor sa nachádza na Farme 5 Bosoriek, v Maštinci, okres Poltár.  

Je tábor aj dennou formou?

Áno, v ponuke je aj denná forma tábora. V prípade otázok zavolajte na +421 950 633 784 (Michaela Krnáčová - organizátor a vedúci tábora).

Aké výhody a bonusy získajú rodičia?

1. BONUS je neobmedzený pre všetkých a je ním výstupná 15 min. konzultácia. Rodičia si vyberú jeden najpálčivejší bod, ktorý by chceli zmeniť, alebo s ktorým potrebujú vo výchove pomôcť, na ktorý sa potom počas pobytu v tábore s dieťaťom zameriame a na výstupe sa s rodičmi k tomuto bodu vrátime. Platí pre dennú a týždennú formu tábora.

2. BONUS platí do 30.06. a je ním 3 mes. členstvo v klube KAM®️ v hodnote 154,50eur. KAM®️ je Klub Akčných Mám, kde vedome tvoríme harmonické vzťahy s deťmi. Platí pre týždennú formu tábora.

Prečo nie je v tábore rovnaká veková kategória detí?

Pretože ani v bežnom živote sa deti nestretávajú len s jednou vekovou kategóriou. Rôznorodá veková kategória pomáha deťom vychádzať s deťmi rôzneho veku a zároveň sa tak mladšie deti môžu učiť od starších a staršie zase od mladších. Tak ako sa aj my dospelí vzájomne učíme a posúvame, a to tak, že nám prichádzajú do života rôzni ľudia, rôzneho veku, tak isto to platí aj u detí.

Nebude moje dieťa ešte viac "divoké", keď mu bude všetko dovolené?

Nejde o to deťom všetko dovoliť, ale skôr rešpektovať ich dušu, aby nešli sami proti sebe a aby sa nesnažili robiť niečo len preto, že to chce ten druhý, s túžbou byť prijaté. Pretože keď dieťa prijímame v akomkoľvek smere, aj s negatívnymi emóciami, dovoľujeme mu tým byť sám sebou a dieťa sa nezacyklí do svojich vlastných emócií. V mnohých prípadoch, keď sa dieťa naučíme skutočne prijímať, dokážeme mu pomôcť uvoľniť zo seba agresiu, hnev, strach a tým sa aj zlepšuje jeho správanie, pretože sa učí prijímať samé seba, pracovať so svojimi emóciami a tým pádom ich aj pustiť.  

Budem sa ako rodič musieť zúčastniť nejakých seminárov?

Nie, nemusíte robiť nič, čo nechcete. Máte k dispozícii len bonusy, súčasťou ktorých je aj individuálna konzultácia, prístup do klubu KAM®️ na 3 mesiace, a je len na vás, či to využijete alebo nie.  

Týždenný Vedomý Tábor s ubytovaním

Termíny týždenných turnusov:

1. turnus: 24.07. - 30.07.2022 - voľných 8 miest

2. turnus: 07.08. - 13.08.2022 - voľných 5 miest

ŠPECIÁLNA PONUKA LEN DO KONCA JÚNA!

Príďťe na týždenný tábor s pobytom dvaja a získajte zľavu 20 eur.

Ak prídete dvaja, či už kamaráti, alebo súrodenci, na každé dieťa je ešte do konca júna zľava 20 eur.

279€

259

*vrátane stravy a ubytovania


*pri dvoch deťoch zľava na každé dieťa 20 eur

Denný Vedomý Tábor

Rodičia sa môžu pokojne venovať svojej práci a deti strávia svoj čas zmysluplne, vedome a v súlade so sebou .

Kedy: Pondelok - Piatok

Trvanie: od 8:00 do 16:30

Vek: 6 - 13r., menšie deti po dohode s rodičmi

Program sa zosúlaďuje s týždenným táborom, podľa počtu prihlásených detí na jednotlivé formy tábora.

135€

125+ doprava

*vrátane stravy a pitného režimu

Termíny denných turnusov:

1. turnus: 25.07. - 29.07.2022 - voľných 9 miest

2. turnus: 08.08. - 12.08.2022 - voľných 9 miest

Má vaše dieťa menej ako 4 roky a rozmýšľate ako si spolu vyplniť leto?

Pre mamičky s menšími detičkami sme prichystali formu DENNÝCH VÝLETOV. Môžete sa tak pridať k nám a urobiť si s deťmi výlet na Farme 5 Bosoriek.

Môžete si tak spríjemniť letné dni, vy môžete zrelaxovať, ľahnúť si na deku a opaľovať sa a vaše dieťa sa môže zapojiť medzi ostatné deti do programu:).

Ako to funguje?

  • Potrebujete sa nám nahlásiť aspoň 2 dni dopredu, aby sme včas zabezpečili organizačné veci, ako strava, doprava, atď.
  • Čo sa týka dopravy, môžete prísť sami, alebo sa zviesť spolu s ostatnými deťmi denného tábora (v prípade, že bude v aute voľné miesto), od pondelka do piatku, ktoré vozíme na farmu v trase Vidiná - Lučenec - Opatová - Kalinovo - Breznička - Zelené - Poltár - Maštinec.
  • Za DENNÚ FORMU VÝLETU platíte len za svoje dieťa, t.j. 27€ na deň. Vy si zaplatíte len za stravu a dopravu, v prípade že chcete jesť a s nami sa odviesť :).

Pre viac info o denných výletoch a pre rezervácie prosím volajte na +421 950 633 784, alebo píšte na mash.krnacova@gmail.com (Michaela Krnáčová - organizátor a vedúci tábora).

O Nás

Sme nadšenci a nadšenkyne Vedomej Výchovy a Vedomého prístupu k deťom. Venujeme sa týmto témam a žijeme nimi ako v pracovnom, tak aj v osobnom živote. Je pre nás dôležité pracovať s deťmi tak, aby všetky aktivity vykonávané počas pobytu v tábore, boli v súlade s ich dušou.

Tiež je veľmi dôležitý prístup a postoj každého jedného člena nášho tímu a správna komunikácia s deťmi v prípade vyhrotených situácií, ktoré môžu počas pobytu na farme nastať. Každý jeden člen tímu sa na takéto situácie vopred pripravuje a učí sa komunikovať s deťmi tak, aby nevedome nezabíjal ich dušu, vedel adekvátne reagovať na detské správanie a emócie, aby dieťa malo pocit bezpodmienečného prijatia v každom okamihu stráveného na vedomom tábore.

Veríme, že takýmto prístupom k deťom dokážeme meniť správanie detí k lepšiemu, že deti budú mentálne zdravšie, naučia sa prijímať samé seba, svoje emócie, komunikovať o nich, čo vedie aj k zlepšeniu správania detí v samotných rodinách, mimo tohto tábora.

Prihláste vaše dieťa k nám, nech spoločne môžeme TVORÍŤ NOVÝ SVET spolu S DEŤMI :).

Miška Krnáčová

Sprievodca Vedomým Rodičovstvom

Je žena rôznych tvárí, okrem iného mama, mentorka, podnikateľka, zakladateľka klubu KAM®️, kde učí ženy ako cez seba samé lepšie pochopiť svoje deti a vedome ich viesť.

Pomáha ženám vedome vychovávať svoje deti a tvoriť s nimi dlhodobé harmonické vzťahy cez lásku, porozumenie, empatickú komunikáciu a partnerský prístup.

Miluje sebarozvoj, slobodu, život a veľmi rada sa učí a posúva dopredu. Deti sú pre ňu veľkou inšpiráciou, pretože vďaka nim sa môžeme stať lepšími ľuďmi.

(foto vyššie je plne autentické a vzniklo počas renovácie relaxačno-oddychovej zóny na farme)

Mária Giertlová

Vedomá Animátorka

Je študentkou psychológie na univerzite sv. Cyrila a Metoda. Počas štúdia sa začala zaujímať viac o výchovu a o to, ako ovplyvniť vývin človeka v detstve, aby sme napr. predchádzali rôznym poruchám v dospelosti a tým vytvárali zdravú spoločnosť a nový svet. Na tieto otázky je jej odpoveďou vedomá výchova. Deti má veľmi rada, preto v minulosti absolvovala zopár táborov a škôl v prírode, kde pôsobila ako animátorka. Jej záľuby sú spev, tanec, hra na hudobné nástroje a šport. Miluje deti, zvieratá a prírodu.

Mirka Karafová

Vedomá Mama, Asistentka

Momentálne ešte na MD so synom Tiborkom, vďaka ktorému sa začala zaujímať, vzdelávať a posúvať do praxe vedomú výchovu, ktorá jej dáva veľký zmysel. Zaujíma sa o Montessori systém vedenia života. Od septembra nastupuje na vysokú školu - odbor predškolská a elementárna pedagogika a popri tom začína aj prácu v materskej škole. Baví ju práca s deťmi, a aj keď ju čaká ešte dlhá cesta, hovorí, že v živote sa stále máme kde posúvať :). Vo voľnom čase rada pracuje v záhradke, sadí si zeleninu a chodí vonku so psou slečnou Miou.

Potrebujete sa ešte na niečo opýtať?

Napíšte mi na Facebooku.

Zavolajte na tel.: +421 950 633 784

Pošlite email: mash.krnacova@gmail.com

Čo pripravujeme?

Príďte sa včas s deťmi zoznámiť s prostredím farmy počas otvorenia oddychovo-relaxačnej zóny, dňa 25.06.2022.