Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu miskakrny.com (ďalej len „Obchod“) je
SoulMate Academy s.r.o, so sídlom: Maštinec 41, 98701 Poltár, IČO: 50377256, DIČ:
2120302987 (Nie sme platcom DPH).

Spoločnosť miskakrny.com získava od zákazníkov iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne
a úplné spracovanie, vybavenie a odoslanie objednávky, ktorú zákazník urobil. Prevádzkovateľ
získava osobné údaje formou registračného formulára, umiestneného na
stránkach “www.miskakrny.com“.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré
z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov
(ďalej len “zákon”).
Informácie o našich zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej
Republiky podľa Zákona 122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších
predpisov.
IS Obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod
reg. č.: 1718

Pri registrácii a nakupovaní je teda potrebné poskytnúť určité informácie
o Vás. Aké informácie budeme potrebovať a na čo ich potrebujeme?
1. Meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má
byť uvedená na faktúre): nevyhnutné pre doručenie tovaru zákazníkovi
a vystavenie faktúry za tovar
2. Dátum narodenia: aby sme Vám mohli posielať darčeky v čase Vášho
sviatku
3. Číslo účtu: potrebné na zasielanie bonusov, ktoré sú súčasťou nášho
vernostného programu
4. E-mailová adresa: slúži na identifikáciu zákazníka v systéme a na
komunikáciu s ním
5. Ďalšie adresy: ak si zákazník želá doručiť zásielku na inú adresu ako je
fakturačná
6. Telefónne číslo: potrebné pre doručovateľskú spoločnosť / kuriéra a pre
rýchlejší kontakt so zákazníkom
7. Obchodný názov, IČO a IČ DPH: ak zákazník nakupujete ako firma /
živnostník, tieto informácie sú nevyhnutné pre vystavenie faktúry a správne
zaúčtovanie.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie
objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne
pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V
prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze,
môžete uviesť v poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej
vybavení.
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných
osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia
tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov
externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky
bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade
napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade
neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme
žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca
nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Jedná sa o
doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy
poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.
Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou
a zneužitím.
Objednávkou tovaru v našom Obchode nám udeľujete súhlas so spracovaním
svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia
objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V
súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich
osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich
spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať
voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného
účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva
a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické
informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v
anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým
spôsobom identifikovať zákazníkov.